Kadirli ilçesi, ekonomisi tarıma dayanan bir yerleşme yeridir. Tarımsal potansiyel özellikle ova tabanında yer alan yerleşmelerde halk tarafından maksimum düzeyde değerlendirilmekte ve bu bölge insanının zengin ova köylüsü sıfatıyla adlandırılmasına neden olmaktadır. İlçe arazisi farklı morfografik birimlere ayrıldığı için bu alanların tarımsal kullanım açısından değeri tamamıyla halkın gelir seviyesine yansımakta ve dolayısıyla da yöresel tabir olarak çok sık kullanılan zengin ovalı, fakir dağ kolu adamı sözlerini ortaya çıkarmaktadır. İlçe arazisinin büyük kısmı dağlık ve engebeli alanlardan oluşmaktadır. Buralar ise sahanın doğu, güneydoğu ve tamamen kuzeyini kaplamaktadır. Orman, çalılık ve fundalık arazi dışında kalan ve tarım yapmaya müsait olan yerlerde kuru tarım yapılmaktadır. Sulama imkânları bu bölgede çok kısıtlıdır. Kuru tarım metotları uygulanarak yapılan faaliyetler neticesinde halk sadece geçimini temin edebilecek kadar ürün elde etmektedir. Fiziki şartların bir sonucu olarak ovada yılda 2 ve bazen 3 ürün almak söz konusu iken, engebeli ve dağlık arazide yılda en fazla 1 ürün alınmakta ve nadas suretiyle araziler dinlendirilmek zorunda kalınmaktadır. Kadirli ilçesinde son 10 yılda halkın en fazla ürettiği ve bundan çok iyi gelir elde ettiği ürün mısır ve yerfıstığı bitkisidir. 1990’lı yıllara kadar pamuk yöre halkının vazgeçilmez ürünü olmasına rağmen, mısır ve yerfıstığı pamuğa alternatif ürün olarak ortaya çıkmış ve günümüzde pamuk önemini tamamen kaybetmiştir. Mısır ve yerfıstığının 2. ürün olarak yetiştirilebilmesinin bunda payı çok büyüktür. Ayrıca bu ürünler pamuğa nazaran üretimi daha kolay ve işçi sorunu çok yaşanmayan bitkilerdir. Son 5 yılda yerfıstığı toplama makinesinin bölgede yaygın olarak kullanılması da daha önce yaşanan işçi problemlerinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. İlçenin güneydoğusundan başlayarak kuzeyine kadar devam eden alçak plato sahalarının büyük oranda zeytinliklere dönüştürülmesi, tarımsal arazi kullanılışında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla bu bölgedeki halkın ekonomik gelir seviyesinin yükselmesine yol açmıştır. Yeni dikilen zeytin fidelerinin ürün vermeye başlamasıyla birlikte gelir seviyesinde ve iş olanaklarında artma yaşanacağı muhtemeldir.