Kaymakamımız Sayın Tamer ORHAN Beyin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü mesajı;
        “İnsan hakları kavramı, her insanın insan olarak doğmakla kazandığı ve bu hakların şartlar ne olursa olsun, güvence altına alınması gerektiği düşüncesiyle tanımlanmış bir kavramdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile İnsan hakları kavramı, tüm dünya için geçerli olacak evrensel bir boyut kazanmıştır. Türkiye de, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almıştır. İnsan haklarının temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır.
        Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama, düşünce, çalışma, eğitim gibi bir dizi özgürlüğü anayasamızda da değişmez kurallara bağlanarak, yasal güvence altına alınmıştır. Bugün bir ülkenin uygarlık düzeyi; ekonomik kalkınmışlığı, bilimsel ve teknolojik alanda yakaladığı başarılar kadar, insan hakları ve demokrasi kültürünün gelişimiyle de ölçülmektedir.
        Bu nedenle insan hakları kavramı, çağdaş demokratik sistemin olmazsa olmazlarından biridir. Ülkemizde de Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri gerek devlet gerek toplum açısından insan haklarının korunması, daha fazla önem kazanmıştır. Özellikle Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlamasıyla da, güncelliğini artırmıştır. Hepimiz bir birey ve insan olarak, evrensel bir değer olan insan haklarının yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için daha duyarlı olmalı, özellikle çocuklarımızın insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, daha gelişmiş ve özgür bir toplum yaratmaya katkıda bulunmalıyız.
        Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizde parlamentosu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikaları, basını ve bütün fertleriyle insan haklarının her yönden geliştirilmesi için, işbirliği içinde gereken hassasiyetin gösterileceği inancıyla Dünya İnsan Hakları Gününün tüm insanlığa kutlu olması dileği ile saygılarımı sunarım”