KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ  2/B TAŞINMAZLARININ VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU!!!
 
Kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunile 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.
Bu madde ile;
 
1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
 
2) Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;
a) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanacak olup, 30 Kasım 2018 tarihine kadar İl Merkezinde Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü), İlçelerde Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) başvuru ve ödeme yapabilecektir.
 
3) Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri, tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanacak olup erken ödeme yapanlar artışlardan daha az etkilenecektir.
4) Tarım arazileri için ilk defa başvuracaklara ek bir süre verilmemiş olup başvuruları 7 Eylül 2018 tarihine kadar devam etmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.