T.C.
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
Sayı    : 62326736 2017/ 173                                                                                                                                                                        20.04.2017
Konu  : Birlik Meclisi Mayıs 2017 yılı dönemi
               I. Olağan Toplantı daveti
           
 
            Kadirli Köylere  Hizmet Götürme Birliği’nin Birlik Meclisi toplantısı Mayıs dönemi 1. olağan toplantısı 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü Saat 10.00’da Kadirli Ticaret Odası Toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
            Belirtilen gün  ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                            Tamer ORHAN
                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                             Birlik Başkanı 
 
 
G Ü N D E M                                              :
Açılış ve yoklama
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
Açış konuşması
2016 Yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi, 
KHGB’ne Proje Sorumlusu olarak alınan 1 personelin Birlik Meclisi’nin onayına sunulması,
Birlik Encümenine üye seçiminin yapılması,
(2 asil 2 yedek İl Genel Meclisi Üyesi, 2 asil 2 yedek Muhtar üye seçimi)
Dilek ve Temenniler 
Kapanış